ĐƠN VỊ, NGÀNH TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

DANH MỤC ĐƠN VỊ, NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

TT

Đơn vị tuyển sinh

Ngành tuyển sinh

Chỉ tiêu

Hình thức học/
Thời gian đào tạo

1

Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau– Luật
– Kỹ thuật công trình xây dựng

50
40

T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4,5 năm

2

Đại học Bạc Liêu– Luật
– Kỹ thuật công trình xây dựng
– Kinh doanh thương mại
– Kỹ thuật điện, điện tử

50
50
50
50

TT theo đợt/4 năm
TT theo đợt/4,5 năm
TT theo đợt/4 năm
TT theo đợt/4,5 năm

3

Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng– Luật
– Luật
– Kiểm toán
– Khoa học cây trồng

50
50
50
50

Tập trung/4 năm
T7 & CN/4 năm
Tập trung/4 năm
Tập trung/4 năm

4

Trung cấp Luật Vị Thanh– Luật

50

T7 & CN/4 năm

5

Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ– Công nghệ thực phẩm
– Quản trị kinh doanh
– Khoa học cây trồng
– Giáo dục công dân
– Luật
– Luật
– Ngôn ngữ Anh
– Thú y

50
50
50
50
50
50
50
50

T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
TT ban ngày/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/5 năm

6

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ– Kế toán
– Tài chính ngân hàng
– Quản trị kinh doanh
– Công nghệ thông tin
– Luật

50
50
50
50
50

T7 & CN /4 năm
T7 & CN /4 năm
T7 & CN /4 năm
T7 & CN /4,5 năm
T7 & CN /4 năm

7

Cao đẳng nghề Sóc Trăng– Thú y
– Bảo vệ thực vật

50
50

T7 & CN /5 năm
T7 & CN /4 năm

8

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang– Luật
– Thú y
– Chăn nuôi
– Bảo vệ thực vật
– Nông học
– Nuôi trồng thủy sản

50
50
50
50
50
50

T7 & CN/4 năm
T7 & CN /5 năm
T7 & CN /4 năm
T7 & CN /4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm

9

Cao đẳng nghề Kiên Giang– Luật
– Ngôn ngữ Anh
– Quản trị kinh doanh
– Tài chính ngân hàng
– Kế toán
– Kỹ thuật công trình xây dựng
– Kỹ thuật điện, điện tử
– Chăn nuôi

50
50
50
50
40
40
40
40

T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4,5 năm
T7 & CN/4,5 năm
T7 & CN/4 năm

10

Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long– Luật
– Thông tin học
– Ngôn ngữ Anh

50
50
50

TT theo đợt/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm

11

Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp– Luật
– Quản trị dịch vụ du lịch&lữ hành
– Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

50
50
50

T7 & CN/4 năm

12

Đại học Tiền Giang– Luật

50

T7 & CN/4 năm

13

Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An– Luật
– Thú y
– Bảo vệ thực vật
– Phát triển nông thôn

50
50
50
50

T7 & CN/4 năm
T7 & CN/5 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm

14

Đại học Cần Thơ– Luật
– Kế toán
– Tài chính ngân hàng
– Quản trị kinh doanh
– Công nghệ thông tin
– Kỹ thuật công trình xây dựng
– Giáo dục tiểu học
– Ngôn ngữ Anh
– Quản lý tài nguyên và môi trường

50
50
50
50
50
50
50
50
50

– Hình thức học: Tập trung ban ngày hoặc ban đêm
– Thời gian đào tạo: 4-4,5 năm (tùy theo ngành)

15

Cao đẳng Bến Tre– Thú y

50

T7 & CN/5 năm

16

Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cà Mau– Kế toán
– Kỹ thuật điện, điện tử
– Chăn nuôi

50
50
50

T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4,5 năm
T7 & CN/4 năm

17

Cao đẳng Cần Thơ– Kỹ thuật điện, điện tử

50

T7 & CN/4,5 năm

18

Cao đẳng Cơ điện và NN Nam bộ– Kỹ thuật công trình xây dựng
– Kế toán

50
50

T7 & CN/4,5 năm
T7 & CN/4 năm

19

Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang– Luật
– Quản trị kinh doanh

50
50

T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm

20

Trung tâm GDTX Kiên Giang– Luật

50

T7 & CN/4 năm

21

Trung tâm GDTX An Giang– Luật
– Kế toán

50
50

T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm

22

Cao đẳng nghề Đồng Tháp– Luật

50

T7 & CN/4 năm

 

Related posts