DANH MỤC ĐƠN VỊ, NGÀNH TUYỂN SINH VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

DANH MỤC ĐƠN VỊ, NGÀNH TUYỂN SINH VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

TT

Đơn vị tuyển sinh

Ngành tuyển sinh

Chỉ tiêu

Hình thức học/
Thời gian đào tạo

1

Đại học Bạc Liêu– Luật
– Ngôn ngữ Anh
– Quản trị kinh doanh

40
40
40

Thứ Bảy và Chủ nhật

2

Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng– Luật
– Ngôn ngữ Anh

40
40

Thứ Bảy và Chủ nhật

3

Trung cấp Luật Vị Thanh– Luật

40

Thứ Bảy và Chủ nhật

4

Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ– Luật
– Ngôn ngữ Anh
– Kỹ thuật công trình xây dựng
– Kế toán

40
40
40
40

Thứ Bảy và Chủ nhật

5

Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau– Luật
– Ngôn ngữ Anh
– Kế toán

40
40
40

Thứ Bảy và Chủ nhật

6

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ– Luật
– Kế toán

40
40

Thứ Bảy và Chủ nhật

7

Trung tâm GDTX Cà Mau– Luật

40

Thứ Bảy và Chủ nhật

8

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang– Luật
– Kỹ thuật công trình xây dựng

40
40

Thứ Bảy và Chủ nhật

9

Trung tâm GDTX Bến Tre– Phát triển nông thôn
– Quản lý tài nguyên và MT

40
40

Thứ Bảy và Chủ nhật

10

Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long– Luật
– Ngôn ngữ Anh
– Thông tin học
– Quản trị kinh doanh
– Quản lý công nghiệp
– Quản lý tài nguyên và MT

40
40
40
40
40
40

Thứ Bảy và Chủ nhật

11

Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp– Luật
– Bảo vệ thực vật

40
40

Thứ Bảy và Chủ nhật

12

Cao đẳng nghề Kiên Giang– Luật
– Quản trị kinh doanh
– Kế toán
– Tài chính ngân hàng
– Ngôn ngữ Anh

40
40
40
40
40

Thứ Bảy và Chủ nhật

13

Đại học Tiền Giang– Luật
– Ngôn ngữ Anh

40
40

Thứ Bảy và Chủ nhật

14

Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An– Luật

40

Thứ Bảy và Chủ nhật

15

Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang– Kế toán
– Luật
– Kỹ thuật công trình xây dựng
– Ngôn ngữ Anh

40
40
40
40

Thứ Bảy và Chủ nhật

16

Trung tâm GDTX Kiên Giang– Luật

40

Thứ Bảy và Chủ nhật

17

Trung tâm GDTX An Giang– Kế toán

40

Thứ Bảy và Chủ nhật

18

Đại học Cần Thơ– Kế toán
– Luật
– Quản trị kinh doanh
– Tài chính ngân hàng
– Kỹ thuật công trình xây dựng
– Ngôn ngữ Anh
– Công nghệ thông tin

40
40
40
40
40
40
40

– Buổi tối
– Buổi tối
– Buổi tối
– Buổi tối
– Buổi tối
– Buổi tối
– Thứ Bảy và Chủ nhật

Thời gian đào tạo: từ 2,0 – 3,0 năm tùy theo ngành

Related posts