DANH MỤC ĐƠN VỊ, NGÀNH TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

DANH MỤC ĐƠN VỊ, NGÀNH TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

TT

Đơn vị tuyển sinh

Ngành tuyển sinh

Chỉ tiêu

Hình thức học/
Thời gian đào tạo

1

Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng– Kế toán
– Ngôn ngữ Anh

50
50

Thứ Bảy và Chủ nhật

2

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ– Tài chính ngân hàng
– Quản trị kinh doanh
– Kinh doanh quốc tế
– Công nghệ thông tin
– Quản lý tài nguyên & MT
– Quản trị dịch vụ du lịch & LH
– Thú y
– Luật

50
50
50
50
50
50
50
50

Thứ Bảy và Chủ nhật

3

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang– Thú y

60

Thứ Bảy và Chủ nhật

4

Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long– Thú y
– Công nghệ thực phẩm

50
50

Thứ Bảy và Chủ nhật

5

Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp– Công nghệ thực phẩm
– Kế toán
– Thú y
– Bảo vệ thực vật
– Công nghệ thông tin
– Quản trị kinh doanh
– Nuôi trồng thủy sản

30
30
30
30
30
30
30

Thứ Bảy và Chủ nhật

6

Đại học Tiền Giang– Sư phạm tiếng Anh

50

Thứ Bảy và Chủ nhật

7

Cao đẳng Bến Tre– Thú y

60

Thứ Bảy và Chủ nhật

8

Đại học Cần Thơ

– Công nghệ thông tin
– Kế toán
– Tài chính ngân hàng
– Quản trị kinh doanh
– Quản lý tài nguyên & MT

40
40
40
40
40

Thứ Bảy và Chủ nhật
Buổi tối
Buổi tối
Buổi tối
Buổi tối

9

Cao đẳng nghề Kiên Giang– Kế toán
– Kỹ thuật công trình xây dựng
– Kỹ thuật điện, điện tử
– Chăn nuôi

40
40
40
40

Thứ Bảy và Chủ nhật

10

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Long An– Sư phạm tiếng Anh

50

Thứ Bảy và Chủ nhật

11

Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ– Kế toán
– Kỹ thuật công trình xây dựng

40
40

Thứ Bảy và Chủ nhật

12

Cao đẳng nghề Sóc Trăng– Thú y
– Bảo vệ thực vật

50
50

Thứ Bảy và Chủ nhật

13

Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long– Sư phạm tiếng Anh
– Giáo dục tiểu học

40
40

Thứ Bảy và Chủ nhật

14

Cao đẳng Cần Thơ– Luật

40

Thứ Bảy và Chủ nhật

15

Cao đẳng nghề Đồng Tháp– Kế toán
– Thú y
– Kỹ thuật công trình xây dựng
– Kỹ thuật điện, điện tử

40
40
40
40

Thứ Bảy và Chủ nhật

Thời gian đào tạo: từ 1,5 – 2,5 năm tùy theo ngành

Related posts